6. Tvorba studjiních materiálů pomocí aplikace Glogster

  1. Tvorba studijních materiálů – charakteristiky přírodních podmínek vybraných regionů Afriky pomocí aplikace Glogster