13. Tvorba kvízů

  1. Tvorba kvízů v aplikace Quiz Maker (iOS)
  2. Sdílení kvízů
  3. Provádění kvízů spolužáků