11.-12. Tvorba online pohlednice

  1. Tvorba koláže z fotografií v aplikaci Fotor
  2. Tvorba pohlednice a možnost jejího odeslání pomocí aplikace Pohlednice Online
  3. Rozšíření koláže o další online fotografie pomocí QR kódů