13. Tvorba kvízů

  1. Tvorba kvízů v aplikace Quiz Maker (iOS)
  2. Sdílení kvízů
  3. Provádění kvízů spolužáků

11.-12. Tvorba online pohlednice

  1. Tvorba koláže z fotografií v aplikaci Fotor
  2. Tvorba pohlednice a možnost jejího odeslání pomocí aplikace Pohlednice Online
  3. Rozšíření koláže o další online fotografie pomocí QR kódů

9. Dokončení eknihy, sdílení a publikování

  1. Dokončení eknih v Book Creatoru (opatření autorů jednotlivých Glogsterů
  2. Kontrola funkčnosti QR kódů na stránkách
  3. Sdílení výsledných knih ve formátu pdf v SeeSaw
  4. Sdílení výsledních knih ve fomátu epub v cloudu a nahrání do iBooks